Kontakt

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
(Warsaw University of Technology, Civil Engineering Faculty, Division of Production Engineering and Construction Management)

Armii Ludowej 16,
pokój 520
00-637 Warszawa
POLSKA

Tel: +48 22 234 6515,
Fax : +48 22 825 7415
E-mail: books@il.pw.edu.pl